Buku Elektronik

Donwload berbagai macam buku kajian Islam berbahasa Indonesia dapatkan di http://mufiidah.net/

Pembahasan “Wahabi” secara komprehensif di http://saaid.net/monawein/index.htm 

1. Kitab takhrij hadits dalam kitab Al-Adzkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah http://rapidshare.com/files/454175769/netajTakhrij_Hadits_Adzkar.rar

2. Kitab penjelasan akidah Syi’ah berbahasa Inggris karya Shaykh Dr. Abdurahman ad-Dimashqiah http://www.flagoftawheed.com/books/Hiwar%20Hadi%20bayna%20Sunnah%20wa%20Shia%20by%20SH.%20DR%20Abdurahman%20ad-Dimashqiah%20www.flagoftawheed.com.pdf

3. Kitab pelurusan sejarah “wahabi” https://rapidshare.com/files/3690543882/tashlih_tarikh_wahabiah.pdf

Kitab rujukan utama di bidang fiqih, hadits, tafsir, aqidah, dan sebagainya juga beberapa kitab kalangan ulama masa kini.. semoga bermanfaat..

http://www.sahab.net/home/index.php?site=book

http://www.ibnothaimeen.com/all/eBook.shtml

http://www.muqbel.net/files.php

http://www.binbaz.org.sa/books/list

http://www.almeshkat.net/books/index.php

http://www.waqfeya.com/index.php

http://www.almaktba.com/index.php

http://al-eman.com/islamlib/

http://www.ajurry.com/library.htm

http://alalbany.net/albany_books.php

http://www.afifyy.com/book.html

http://www.alfawzan.ws/alfawzan/default.aspx#1

http://www.olamayemen.com/book/index.php

http://salemalajmi.com/books/index.html

http://www.otiby.net/book

http://www.njza.net/web/files.php

http://www.rabee.net/

http://www.dorar.net/

Ensiklopedi hadis ini berisi puluhan buku dan karya terkenal berupa kitab Shahih, Sunan, dan Musnad yang dikarang oleh para imam Islam untuk melestarikan dan menjaga sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dan memungkinkan penjelajahan dan pencarian. Isi dari program ini meliputi:
– Sahih Bukhari [Sesuai dengan versi cetak]
– Sahih Muslim [Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan Abu Dawud [Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Syakir [Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Bashar Awad Ma’ruf[Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan an-Nasai [Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan Ibnu Majah [Sesuai dengan versi cetak]
– Muwatta Malik, Tahqiq: al-A’zhami [Sesuai dengan versi cetak]
– Muwatta Malik, Tahqiq: Abd al-Baqi [Sesuai dengan versi cetak]
– Az-Zuhd War raqaiq karya Ibnul Mubarak dan az-Zuhd karya Nua’im bin Hammad [Sesuai dengan versi cetak]
– Al-Jami’ Fil hadits karya Ibnu Wahab [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Abu Dawud Thayaalisi [Sesuai dengan versi cetak]
– As-Sunan ash-Shugra karya al-Baihaqi [Sesuai dengan versi cetak]
– As-Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi [Sesuai dengan versi cetak]
– As-Sunan al-Kubra karya an-Nasai[Sesuai dengan versi cetak]
– Al-Mustadrak ‘alash Shahihain karya al-Hakim [Sesuai dengan versi cetak]
– Al-Musnad karya asy-Syasyi [Sesuai dengan versi cetak]
– Al-Mu’jam al-Ausath karya ath-Thabarani [Sesuai dengan versi cetak]
– Al-Mu’jam al-Kabir karya ath-Thabarani [Sesuai dengan versi cetak]
– Al-Mu’jam ash-Shaghir karya ath-Thabarani [Sesuai dengan versi cetak]
– al-Muntaqa karya Ibnul Jarud [Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan ad-Daraqutni [Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan ad-Darimi[Sesuai dengan versi cetak]
– Sunan karya Said Manshur [Sesuai dengan versi cetak]
– Shahih Ibnu Hibban [Sesuai dengan versi cetak]
– Shahih Ibnu Khuzaimah [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Ibnu Abi Syaibah [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Ibnul Ja’d [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Imam Abu Hanifah [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Abid Dunya [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Ahmad [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Ibnu Ishaq Raahawayh [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad al-Humaidi [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad ar-Ruyani [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad Imam Abdullah bin Al-Mubarak [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad al-Bazzar [Sesuai dengan versi cetak]
– Bughyatul Bahits ‘an Zawaid Musnad al-Harits [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad as-Siraj [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad asy-Syifii [Sesuai dengan versi cetak]
– Musnad asy-Syamiyyin[Sesuai dengan versi cetak]
– Mushannaf Ibnu Abi Syaibah [Sesuai dengan versi cetak]
– Mushannaf Abdur Razzaq ash-Shan’ani [Sesuai dengan versi cetak]
– Sekumpulan kitab hadis dengan format PDF

DOWNLOAD DI SINI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s